Kursi ārstiem

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Neatliekama dzīvības glābšana (Immediate Life Support)

Treniņš ambulatorajiem speciālistiem

 

8 stundas (8TIP)

Maksa par kursu apmeklējumu 39,00EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas

 

Lekciju tēmas :

- sirdsdarbības apstāšanās cēloni dažādām pacientu grupām

- sirdsdarbības apstāšanās profilakse

- paplašinātas KPR algoritmi

- komandas darbs KPR procesa laikā

Prakse:

- pacienta stāvokļa izvērtēšanas principi

- elpceļu caurejamības nodrošināšanas metodes

- KPR tehnika

- defibrilācija

- situācijas uzdevumu risināšana komandā

Svarīgi - apmācāmie netiks trenēti kā KPR procesa vadītāji (līderi) 

Tikai tiem, kas būs samaksājuši2 nedēļas pirms kursa sākuma tiks nosūtīts mācību materiāls. Uz kursiem būs jānāk sagatavotiem!

 

 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. 
Pirmsslimnīcas etaps


24 stundas (24TIP)
Maksa par kursu apmeklējumu 82,00EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas


Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pacientiem pirmsslimnīcas etapā dažādās klīniskās situācijās ikdienā un ārkārtas medicīnisku situāciju gadījumos.
Programmas ietvaros klausītāji apgūs:
-    pieaugušo atdzīvināšanas algoritmus (universālo atdzīvināšanas, kambaru fibrilācijas, asistolijas un bezpulsa elektriskās aktivitātes); bērnu un zīdaiņu reanimācijas pamatus; bērnu un zīdaiņu elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas izsīkuma pazīmes, lai atpazītu akūtas situācijas pediatriskā praksē; pieaugušo elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas pazīmes, lai atpazītu neatliekamas situācijas kardioloģijā, neiroloģijā u.c.
Programmas lektori ir pieredzējuši ārsti kardiologi, anesteziologi reanimatologi, traumatologi.

Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību.


Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Ievads elektrokardioloģijā (klausītājem bez priekšzināšanām)


16 stundas/ 16 tālākizglītības punkti
Maksa par kursu apmeklējumu 69,00EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas


Programmas mērķis

1. Papildināt zināšanas par sirds slimību (akūta koronāra sindroma, sirds ritma un vadīšanas traucējumu u.c.) diagnosticēšanu, izmantojot elektrokardiogrāfijas metodi.

2. Gūt informāciju par jaunumiem sirds slimību klasifikācijā, elektrokardiogrāfiskā diagnostikā un ārstēšanā.

Mācību metode. Lekcija, praktiskais darbs ar grupu (EKG līkņu analīze).

  Programmas autore Anita Makarovska, kardioloģe, neatliekamās medicīnas ārste

 Programmas pamatojums:

 Ārsts/Ārsta palīgs savā darbā saskaras ar pacientiem, kam ir neatliekamas sirds saslimšanas, diagnosticē tās un sniedz neatliekamo un ārstniecisko palīdzību.

Ārstam/Ārsta palīgam ir jāprot diagnosticēt, ar elektrokardiogrāfijas metodi diferencēt neatliekamus sirds saslimšanu gadījumus, kā akūtu koronāro sindromu, dzīvībai bīstamus sirds ritma un vadīšanas traucējumus u.c., ātri pieņemt pareizu lēmumu un atbilstoši taktiski rīkoties.

Nepieciešamās priekšzināšanas:

Medicīnas profesionālā izglītība ārsta vai ārsta palīga specialitātē.

  

*************************************************

 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Pacientu tiesību aktuālie jautājumi

 24 stundas/ 24 tālākizglītības punkti

Maksa: 85,00EUR

 Kursu docē: Dr.iur.MD Solvita Olsena

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas

 Programmas apguves rezultātā semināra dalībnieki ne tikai uzzinās daudz jauna par pacientu tiesību jēdzienu Latvijā un Eiropas Savienībā, bet arī iegūs zināšanas - kā teorētiskās, tā praktiskās - kuras kļūs par labu rīku, lai iemācītos uz jebkuru pacientiem sasitītu jautājumu paskatīties no vairākiem skatu punktiem. Semināru dalībnieki šo apmācību rezultātā iemācīsies preventīvi rīkoties tā, lai maksimāli izslēgtu problēmsituāciju rašanās iespējamību starp ārstniecības personu un pacientu. Ikdienas prakse pierādījusi, ka tikai pacientu tiesībās izglītota ārstniecības persona var sniegt kvalitatīvu veselības aprūpes palīdzību vai pakalpojumu. Programmas ietvaros apskatīsim arī par ārsta tiesībām Latvijā, kā arī ārsta un pacienta tiesību līdzsvarotību. Kopīgi meklēsim atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, vai un kā pacientu tiesības un pienākumi mainīsies Latvijas aprūpes finansēšanas modeļa pārmaiņu kontekstā.

 Veselības aprūpes tiesības un pacientu tiesības: būtība, galvenie principi un to loma ārstniecības personas darbā.

Nacionālie un starptautiskie pacienta tiesību avoti. Pacienta tiesības saņemt informāciju un piekrišana ārstniecībai: tiesību aktos ietvertie noteikumi un to piemērošanas praktiskie aspekti.

Ārsta konfidencialitātes pienākums un pacienta privātās dzīves aizsardzības prasība.

 

_________________________ 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Nefroloģijas un hepatoloģijas skola ģimenes ārstiem un ambulatorajiem speciālistiem


8 stundas/ 8TIP

Maksa par kursu apmeklējumu 29,00EUR  

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas

Šīs programmas galvenais mērķis ir aktualizēt nefoloģijas speciālistu un citu ārstniecības personu sadarbību:

       - veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei un sekmēt pacientu apmācību, aprūpi un ārstēšanu,

        - organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, it īpaši ar hronisku nieru mazspēju, kuriem

          nepieciešama nieru aizstājterapija (hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieres transplantācija);

        - diētas terapijas aspekti nieru pacientiem.

 

Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību.  

____________________________________________________________________________________

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Jaundzimušo primārā reanimācija

16 stundas/ 16 TIP
 Maksa par kursu apmeklējumu 39,00 EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas

 Programmas izglītojamie apgūs: Jaundzimušo riska faktori; Riska izvērtēšana, sagatavošanās reanimācijai; Sākotnēja izvērtēšana; Jaundzimušā elpināšana; Ārējā sirds masāža Medikamentu pielietošana;

 Programmas mērķis:

 Sniegt ārstiem, ārstu palīgiem, vecmātēm un bērnu māsām teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas jaundzimušo primārajā reanimācijā.   

 Programmas pamatojums:

 Apmēram 10% jaundzimušo pēc piedzimšanas ir nepieciešams atbalsts pilnvērtīgai elpošanas uzsākšanai, 1% jaundzimušo ir jāsaņem pilna apjoma reanimācija. Pie tam līdz pat 50% gadījumu šāda vajadzība nav iepriekš paredzama, kas nosaka to, ka katrās dzemdībās ir jāpiedalās vismaz vienam speciālistam, kurš ir apmācīts jaundzimušo primārajā reanimācijā.

 Jaundzimušo reanimācijas vadlīnijas tiek pārskatītas ik pa 5 gadiem, pēdējo reizi 2010.gada beigās, to veic Amerikas Pediatru asociācija sadarbībā ar Amerikas Sirds asociāciju (Kattwinkel et al., 2010) un ILCOR (International Liaison Comittee on Resuscitation) komiteja (Biban et al., 2011). Sastādītā programma atbilst pēdējām starptautiskajām atziņām un Latvijas Neonatologu asociācijas vadlīnijām.  

 Mācību metodes:

 Lekcijas, pārrunas, praktisko situāciju analīze un praktisko iemaņu apgūšana un stiprināšana uz mulāžām.

 Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana:  Īss pārbaudes darbs kursu sākumā un apjomīgāks eksāmens kursu noslēgumā, kurā pamatā tiks vērtētas teorētiskās zināšanas un 1 – 2 praktisko situāciju analīzes.

 Kursu izdales materiāls:

 Programmu vada dr.neonatoloģe Ilze Kreicberga

Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma
Locītavu un muguras sāpes ģimenes ārsta praksē. Diagnostika, izmeklēšana, ārstēšana


14 stundas; 14 medicīniskās tālākizglītības kredītpunkti
Maksa par kursu apmeklējumu 69,00EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas


Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas ģimenes ārstu praksēs praktizējošām ārstniecības personām par pacientu aprūpi ar locītavu un muguras sāpēm.
Programmā ietvertas tēmas:
-    sāpes plecā; nestabils celis; jaunākais locītavu endoskopiskā ķirurģijā; indikācijas endoprotezēšanā; tibijas osteotomija kā alternatīva endoprotezēšanai; hallux valgus-profilakse,ārstēšana; nestabils plecs u.c.
Programmas lektori ir pieredzējuši ārsti traumatologi ortopēdi.

Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību.

 

 

***********************************

 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma
Obstruktīvās miega apnojas sindroms


8 stundas; 8 medicīniskās tālākizglītības kredītpunkti
Maksa par kursu apmeklējumu 29,00EUR 

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas


Obstruktīvās miega apnojas sindroms ( OMAS) ir izplatīta saslimšana, kas populācijā kopumā skar līdz 5% cilvēku, bet atsevišķās tās grupās ir sastopama ievērojami biežāk. Piemēram, starp pacientiem ar hipertoniju, sirds ritma traucējumiem un vielmaiņas traucējumiem OMAS sastopama 18 – 63 % pacientu. OMAS ir cieši saistīta ar paaugstinātu kardiovaskulāro saslimšanu risku un vielmaiņas traucējumiem. Šī saistība īpaši cieša ir attiecībā pret arteriālo hipertensiju, sirds ritma traucējumiem un II tipa cukura diabētu. Kopš 2007.gada tā ir iekļauta Eiropas hipertonijas asociācijas un Eiropas kardiologu asociācijas vadlīnijās, kā hipertonijas un paaugstināta kardiovaskulārā riska cēlonis.. Tāpat Starptautiskā diabēta federācija ir iekļāvusi OMAS kā biežu II tipa diabēta cēloni un rekomendē šos pacientus pārbaudīt uz iespējamu OMAS. Deviņās ES valstīs OMAS smagas formas ir iekļautas to slimību sarakstā ar kurām aizliegts vadīt automašīnas. ES tiek gatavota direktīva Nr. 91/439/EEC  kura paredz vienādus kritērijus autovadītāja apliecības iegūšanai visās ES valstīs un OMAS būs iekļauta šai saraktā, kā saslimšana, ar kuru nedrīkst iegūt autovadītāja apliecību. Latvijai gada laikā būs jābūt gatavai šo normu realizēt. 

 Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību.

 

*****************************

 Pieaugušo neformālās tālākizglītības proramma

Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Pirmsslimnīcas etaps

16 stundas (16TIP), autors: Aleksejs Višņakovs

 Rīgā, Skolas ielā 3 un RAKUS NMP uzņemšanas nodaļā

Maksa par kursiem EUR 69,00EUR 

  Lekcijas:

 1. Smagu traumu guvušā pacienta primārās novērtēšanas biežākās kļūdas
 2. Neatliekamās palīdzības sniegšanas algoritms smagu traumu guvušajam pacientam slimnīcas uzņemšanas nodaļā
 3. Dzīvību apdraudošu krūšu kurvja un vēdera dobuma orgānu ievainojumu diagnostika un neatliekamā palīdzība
 4.  Augšējo elpceļu caurejamības traucējumi, to cēloņi, diagnostika.

 5. Elpceļu caurejamības atjaunošanas un nodrošināšanas metodes (manuālās, instrumentālās).

 6. Elpvads. Trahejas intubācija. Indikācijas, kontrindikācijas, standartlīdzekļi, grūta/neiespējamaintubācija, ventilācija
 7. Sinkope, tās diferenciālā diagnoze.
 8. Akūts reibonis – diferenciālā diagnostika un taktika

  

Praktiskās nodarbības:

 1. Trahejas intubācija, krikotireotomija – tehnika, trenniņš
 2. Elpošanas nodrošināšana - situācijas uzdevumi, risinājumi.
 3.   PATE – diagnostika un neatliekamā palīdzība
 4.  Klīniskās izmeklēšanas un palīdzības īpatnības pacientiem ar aizdomām par akūtu neiroloģisku patoloģiju
 5. Dažādi hemostāzes varianti ( žņaugs, pārsēji, u.c.)
 6. Vaskulārās pieejas nodrošināšana dažādās klīniskās situācijās
 7.   Imobilizācijas varianti pacientam ar multipliem ievainojumiem

 

 

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma 

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

8 stundas (8TIP); autors: Aleksejs Višņakovs

 Rīgā, Skolas ielā 3

Maksa par kursu apmeklējumu EUR 29,00

Lekcijas: 

 1. Smagu traumu guvušā pacienta primārās novērtēšanas biežākās kļūdas
 2. Atsāpināšana un infūzijas terapija pacientam ar multiplu traumu
 3. NMP īpatnības traumu guvušai grūtniecei
 4. Ilgstoša saspieduma sindroms

Prakses:

 1. Vaskulāras pieejas nodrošināšana dažādās klīniskās situācijās
 2. Cietušā ar multipliem ievainojumiem imobilizācijas varianti
 3. Ārējās asiņošanas apturēšana dažādu ievainojumu gadījumos
 4. Grūtā intubācija

 *********************

 

Programmas īsteno Latvijas Ārstu biedrība un Nacionālais sabiedrības veselības institūts.
Lai pieteiktos uz kursiem, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu (sk.pielikumā vai http://lab.netcard.lv) un nosūtīt uz e-pastu inga@kursiarstiem.lv vai faksu 67220657
Papildu informācija pa tālr.67240428 vai 28338112 – Inga Kanasta-Zabarovska